Page 1 of 1

Proposal Pelaburan Unit Amanah

Unit trust

Q.1
Nama anda: *


Q.2
Tarikh lahir anda: *



Q.3
Klasifikasi diri anda sebagai pelabur: *

Q.4
Kefahaman anda tentang pelaburan unit trust / unit amanah / amanah saham: *

Q.5
Matlamat am pelaburan anda: *

Q.6
Matlamat khusus pelaburan anda:

Q.7
Tempoh masa yang dijangkakan anda untuk pelaburan ini: *

Q.8
Pernyataan yang paling tepat tentang anda: *

Q.9
Pulangan tahunan (%) yang diperlukan / dijangkakan anda: *

Q.10
Jenis modal yang anda ingin labur: *

Q.11
Jumlah modal (RM) yang anda ingin labur permulaan dan seterusnya: *

Permulaan minimum: RM1,000 (wang tunai atau KWSP)
Seterusnya minimum: RM100 (wang tunai) atau RM1,000 (KWSP)

Q.12
Jika jenis modal ialah KWSP, boleh kepilkan penyata KWSP terkini anda untuk semakan:

Q.13
Terima kasih, boleh share nombor WhatsApp anda untuk mendapat proposalnya :) *

Page 1 of 1